مراحل درخواست یک سرویس ارزش افزوده

  1. نام تجاری برای سرویس: در ابتدای امر با توجه به ماهیت سرویس مد نظر خود، یک نام تجاری مرتبط انتخاب کنید.
  2. معرفی خلاصه سرویس: تعریفی ساده و خلاصه از سرویس، برای مشخص شدن نوع سرویس و آشنایی مخاطبین مد نظر با آن، ارائه کنید.
  3. تعریف سرویس: در این قسمت باید سرویس موردنظر خود را به طور کلی شرح دهید. محتوای ارائه شده، موضوع محتوا، منابع و …
  4. پروپوزال سرویس: یک پروپوزال کامل از مراحل تولید محتوا و همچنین برنامه تجاری سرویس خودتان را ارائه نمایید. این پروپوزال نشان دهنده‌ی میزان توجه شما به جذب مخاطب و کیفیت محتوای ارایه شده در سرویس، توسط شما را نشان خواهد داد.

طرح های ارائه شده برای ایجاد سرویسهای جدید طبق روال تعریف شده از سوی اپراتورها پیش خواهند رفت و پس از گرفتن تایید ها و مجوزهای مورد نیاز از سوی اپراتور، نسبت به تبلیغ و ارائه به مخاطب نهایی عرضه خواهد شد.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*