سرویس ارزش افزوده چیست؟

سرویسهای ارزش افزوده یا همان Value Added Services که به اختصار VAS نامیده میشود یکی از روشهای نوین در ارائه خدمات ارزشمند محتوایی از جمله متن میباشد. در واقع این سرویس‌ها روشی برای پرداخت راحتتر می‌باشند.
موج اول سرویس‌های ارزش افزوده حدودا از سال ۹۰ فعال شدند که بر بستر پیامک بود، اولین موج ۲G بود. ممکن است در این سال‌ها پیامک‌های زیادی را در این بار دریافت کرده باشید که عموما از جنس ارسال محتوا در ازای پرداخت هزینه بود. معمولا برای عضو شدن به این سرویس‌ها از طریق پیامک نیاز است که عددی را به سرشماره ارسال کننده جهت تایید دریافت سرویس ارسال کنید. در ابتدا با توجه به بکر بودن فضا درآمد نسبتا خوبی با هزینه کمی بدست می آمد.
بعد از اشباع شدن فضای پیامکی، برنامه‌های موبایل وارد بازار سرویس‌های ارزش افزوده شدند که موفق هم شده‌اند.
سه راه کلی یرای کارکردن کار در این زمینه وجود دارد: مستقیم، از طریق اگریگیتور و از طریق سیستم‌های محتوایی ( CP )
مستقیم: این راه سختترین راه است، چرا که همکاری با اپراتورها نیازمند تعهدات سنگین می‌باشد. و درآمد حاصل نیز به صورت قراردادی تقسیم خواهد شد.
اگریگیتور: تعداد محدودی از شرکت‌ها این مجوز را دارند. مانند نمایندگی‌ها عمل می‌کنند، به صورت غیر مستقیم شمارا به اپراتورها وصل می‌کنند. و در این بین درآمد حاصله به سه قسمت تقسیم می‌شود.
تولیدکننده‌های محتوا: این سیستم‌ها بسیار راحتتر وارد معامله می‌شوند. و برقراری ارتباط با آنها راحتتر صورت میگیرد.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*